mBank i bankowy tytuł egzekucyjny – kolejna klauzula niedozwolona w umowach kredytowych CHF (cz. 2)

bankowy tytuł egzekucyjny mBankBankowy tytuł egzekucyjny regulują art. 96-98 prawa bankowego. Warunkiem zastosowania BTE przez bank w stosunku do kredytobiorcy jest jego wcześniejsza zgoda w postaci złożonego pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Kredytobiorca składa takie oświadczenia w momencie zawierania umowy kredytowej. Treść oświadczenia jest określona wprost w art. 96 ust. 2 prawa bankowego. Niezbędnymi elementami oświadczenia są: kwota zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wstąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

Jak łatwo się domyślić na mBankowych łamaczy prawa i ich kreatywność można liczyć. Kolejny raz (wcześniej pisałem o bezprawnym żądaniu wykonania wyceny nieruchomości na koszt kredytobiorcy) okazuje się, że w umowie mam następną klauzulę niedozwoloną. Tysiące pozostałych klientów mBanku także! Treść oświadczenia, którym posługuje się bank w dziesiątkach tysięcy umów  kredytowych brzmi:

,,Kredytobiorca oświadcza, ze w zakresie roszczeń mBanku wynikających z Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości określonej w § 4 ust. 1 obejmującej kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw mBanku.’’

Problem polega na tym, że bankowy tytuł egzekucyjny może objąć tylko należności wynikające z czynności bankowych (art. 5 ust. 1 i 2 prawa bankowego), ale jak widać nie dotyczy to mBanku. Stosowne przepisy nie przeszkodziły mbanksterom w nagięciu treści oświadczenia i objęcia BTE także: „.…wszelkie inne koszty i wydatki…” Brak w treści oświadczenia kwoty, do której bank może dochodzić swoich należności i umieszczenie odesłania do innej części umowy to już tylko szczegół.

Niestety mBank po raz kolejny :-) położył głowę pod sędziowski topór i bankowy tytuł egzekucyjny w ich wykonaniu (treść oświadczenia) poległ przed obliczem wymiaru sprawiedliwości (wyrok SOKiK sygn. akt XVII AmC  314/09, potwierdzony wyrokiem SA w Warszawie,  sygn. akt VIA Ca 185/10).  W rejestrze klauzul niedozwolonych pod numerem 2908 (mBank) i 2909 (Multibank) znajdują się klauzule niedozwolone zakwestionowane przez SOKiK. Treść klauzuli niedozwolonej mBanku:

„Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń mBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 30.000 zł (trzydziestu tysięcy zł) obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw przez mBank.”

Pobierz: wyrok i uzasadnienie: sygn. akt VIA Ca 185/10

Trzeba pamiętać tylko, że aby skuteczenie rozbroić bankowy tytuł egzekucyjny w swojej umowie trzeba pozwać mBank do sądu i w drodze powództwa o ustalenie wyeliminować kolejną pułapkę ze swojej umowy kredytowej.

Jeśli posiadasz umowę kredytową w innym banku sprawdź treść oświadczenia – Ciebie też może dotyczyć ten problem!

Na koniec trochę o dobrych praktykach – banki lubią o tym mówić…. tylko mówić. Ich branżowy związek (ZBP) dobre praktyki traktuje jak mopa i wyciera nim wszystkie bankowe brudy. W 2005 r. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 10/04 (w uzasadnieniu wyroku TK zwrócił szczególną uwagę na obowiązki informacyjne, które ciążą na bankach w zakresie stosowania szczególnego przywileju, jaki posiadają, jakim jest właśnie bankowy tytuł egzekucyjny) Związek Banków Polskich na swoim XVI Walnym Zgromadzeniu rekomendował swoim członkom zasady dobrej praktyki w tym zakresie. Oczywiście mBank spuścił z szumem muszli rekomendację i nie zastosował się do zaleceń ZBP (może nie był członkiem tej wielce zasłużonej organizacji :-) ).

ZBP zalecił bankom m.in.:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji powinno stanowić odrębny od zawieranej umowy dokument (oświadczenia takie nie powinny być  umieszczane przez banki w treści zwieranej umowy w formie klauzuli).

- przed podpisaniem umowy przez klienta oświadczenia o poddaniu się egzekucji bank powinien udzielić mu wyczerpującej i zrozumiałej informacji o skutkach złożenia takiego oświadczenia – przedmiotowa informacja powinna mieć formę pisemną (informacja o dokumencie zawierającym oświadczenie o poddaniu się egzekucji, którego kopia przekazywana jest klientowi).

W przypadku mBanku treść oświadczenia to jeden z paragrafów umowy upchnięty pomiędzy innymi. Informacji o skutkach złożenia oświadczenia (zgody na bankowy tytuł egzekucyjny) też nie było, o formie pisemnej już nie wspominam.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najnowszych wpisach na blogu możesz zapisać się do newslettera (po prawej stronie ekranu) albo dołącz do pozwałemBank na facebook’u!

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl. Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.
 

 

Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop
 • Kciuk.pl
 • email

2 myśli nt. „mBank i bankowy tytuł egzekucyjny – kolejna klauzula niedozwolona w umowach kredytowych CHF (cz. 2)

 1. Do tego wszystkiego trzeba mieć świadomość, że BTE to tylko jedna z dróg. Jeśli nie BTE to jest jeszcze wyciąg z ksiąg banku i weksel (koszt 1,25% kwoty sporu + adwokat zamiast 133,00 zł za bte z adwoaktem) lub pozew w trybie zwykłym (5% kwoty sporu + koszty adwokata). Proszę sobie przemyśleć kto na tym straci.

 2. Proszę o nagłośnienie sprawy:
  5743 2010-12-27 XVII AmC 1531/09 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” z siedzibą w Poznaniu „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50″ 2014-08-05 Usługi bankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>