Klauzule indeksacyjne

Klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne) – kontrola abstrakcyjna wzorców umów.

Klauzule Banku Millenium S.A.

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR  według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium  w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”

Wyroki w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 14.12.2010 r. sygn. akt XVII AmC 426/09.
Sąd Apelacyjny w Warszawie z dn. 21.10.2011 r., sygn. Akt VI Aca 420/11.
numer wpisów: 3178 oraz 3179

 

Klauzula BRE Bank S.A. (mBank S.A.)

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50″

Wyroki w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dn. 26.01.2011 r., sygn. akt XVII AmC 1531/09.
Sąd Apelacyjny w Warszawie z dn. 07.05.2013 r. sygn. akt VI ACa 441/13.
numer wpisu: 5734

 

Klauzula BPH Bank S.A. (GE Money Bank S.A.)

,,W  przypadku  jednego  z  banków  (GE  Money  Bank  S.A.)  sprecyzowano  natomiast  zasady  kształtowania  tych  kursów  poprzez  wskazanie, że  kursy  te  oblicza  się  poprzez  dodanie  lub odjęcie marży banku od kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty oraz określenie  sposobu  obliczania  marży  banku.  Zastrzeżono  jednak  możliwość  zmiany  sposobu  obliczania marży w uzależnieniu od ogólnie sformułowanych kryteriów.”

Wyroki w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dn. 03.08.2012 r.,sygn. akt XVII AmC 5344/11.
Sąd Apelacyjny w Warszawie z dn. 18.09.2013 r. sygn. akt VI ACa 1600/12.
numer wpisu: 5622

 

Klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne) – kontrola incydentalna wzorców umów.

Klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne)/Bankowy tytuł egzekucyjny

Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z dn. 7.11.2014 r. sygn. akt I C 554/14 (kredyt waloryzowany)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z dn. 29.12.2014 r. sygn. akt I C 201/12 (kredyt denominowany)

 

Klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne) – sprawa z Olsztyna

Sąd Okręgowy w Olsztynie, wyrok z dn. 26.04.2012 r., sygn. akt I C 152/12
Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z dn. 20.11.2012 r. sygn. akt I ACa 499/12
Sąd Najwyższy, wyrok z dn. 23.10.2013 r. sygn. akt IV CSK 142/13
Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z dn. 05.02.2014 r. sygn. akt I ACa 801/13

 

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.

 
Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Blogger.com
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
  • Wykop
  • Kciuk.pl
  • email