Wycena nieruchomości – rejestr klauzul niedozwolonych/UOKiK

Klauzula Bank Millenium S.A.

„W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy”

Wyroki w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 426/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie, z dnia 21 października 2011 r., sygn. akt VI Ca 420/11

Rejestr Klauzul Niedozwolonych– numer wpisu 3182

Klauzula Bank Ochrony Środowiska S.A.

,,Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania – na wniosek Banku nie częściej niż raz na 12 miesięcy lub gdy Bank poweźmie informację o spadku wartości nieruchomości – aktualnej (nie starszej niż 12 miesięcy) wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu sporządzonej przez akceptowanego przez Bank rzeczoznawcę”

Wyroki w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt XVII AmC 143/10
Sąd Apelacyjny, z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VI ACa 1155/11

Rejestr Klauzul Niedozwolonych– numer wpisu 4131

Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Blogger.com
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
  • Wykop
  • Kciuk.pl
  • email