Zmiana oprocentowania (Raiffeisen Bank)

Klau­zula RAIFFEISEN Bank  – nabici w Raiffeisen Bank

      Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. .. powyżej, nie stanowi zmiany warunków Umowy Kredytu i może nastąpić w przypadku:

            1)  Kredytu udzielonego w złotych:

a)   zmiany stawki WIBOR o co najmniej 0,01 punktu procentowego lub

b)   zmiany którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,01 punktu procentowego lub

c)     nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu

2) Kredytu udzielonego w CHF, EUR lub USD:

a)  zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty ustalanej      przez Bank na podstawie parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą Kredytu lub

b)  zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą Kredytu.

c)   nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie      obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu.

Wyroki w sprawach incydentalnej kontroli klauzuli (prawomocne) – kredyt CHF:

Sąd Okręgowy W Wrocławiu, II Wydział Cywilno – Odwoławczy, wyrok z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Sygn. II Ca 1409/11
(wygrana kredytobiorcy, wcześniej wyrok Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyków, sygn. akt VI C 65/10).

Pobierz: Wyrok (nie sporządzono uzasadnienia)_II_Ca_1409_11

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie_VI C_65_10

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl. Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.
Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Blogger.com
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
  • Wykop
  • Kciuk.pl
  • email