Zmiana oprocentowania – rejestr klauzul niedozwolonych/UOKiK

Klauzula BRE Bank S.A.

„Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania umowy w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego:
a) oprocentowania lokat międzybankowych (WIBID/WIBOR)
b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa
c) zmiany stop procentowych NBP
oraz w zakresie wynikającym ze zmian tych parametrów”.

Wyroki w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 22 października 2009 r., sygn. akt XVII AmC 349/09 (przegrana Urzędu)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI ACa 88/10 (przegrana Urzędu)
Sąd Najwyższy z dnia 4 listopada 2011 r. sygn. akt I CSK 46/11 (wygrana Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – odesłanie sprawy do Sądu Apelacyjnego)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 1460/11 – wygrana Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klauzula GBS Barlinek

„Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5.990000% w stosunku rocznym. Wysokość ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu procentowego jednego z niżej wymienionych czynników
1)stawek WIBOR
2)stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych
3)stopy redyskonta weksli NBP
4)stopy procentowej kredytu lombardowego NBP
5)wysokości stopy rezerw obowiązkowych.
Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie w bankach Uchwały Zarządu Banku zmieniającej wysokość stopy procentowej.”

Wyroki w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 959/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie, z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt VI ACa 775/10
Sąd Najwyższy, z dnia 21 grudnia 2011r., sygn. akt I CSK 310/11

Rejestru Klauzul Niedozwolonych – numer wpisu 3016

Klauzula Eurobank S.A.

„Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji”

Wyrok w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 24 lipca 2012 r., sygn. akt. XVII AmC 285/11

Rejestru Klauzul Niedozwolonych – numer wpisu 4107

Klauzula BS w Szubinie

„(…) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.”

Wyrok w sprawie:
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 12 sierpnia 2011r. sygn. Akt XVII AmC 2360/10

Rejestru Klauzul Niedozwolonych – numer wpisu 2802

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.
Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Blogger.com
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
  • Wykop
  • Kciuk.pl
  • email