Powództwo przeciwko BRE Bank. Łódź czy Warszawa – gdzie złożyć pozew?

Sąd Rejonowy dla Łódzi- Śródmieścia powództwo przeciwko BREZagadnienie gdzie wytoczyć powództwo (złożyć pozew) reguluje kodeks postępowania cywilnego. Właściwość rzeczowa sądu określa który sąd (rejonowy lub okręgowy) będzie sądem właściwym do rozpoznania pozwu z uwagi na charakter sprawy. Natomiast właściwość miejscowa sądu określa przed którym Czytaj dalej