UNWW ciąg dalszy…. Jedna wygrana, jedna przegrana i pierwszy pozew zbiorowy.

UNWW wyrokTemat UNWW wzbudził duże zainteresowanie. Coraz więcej kredyobiorców decyduje się powiedzieć STOP bankowym skrytożercom. W sądach zapada coraz więcej wyroków w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, za chwilę do rejestru klauzul niedozwolonych trafi zapis z umów kredytowch mBank’u. Tymczasem banki (nie tylko mBank) świadome tego, że posługują się zapisami, które są klazulami niedozwolonymi próbują ubrać kredytobiorców w dodatkową prowizję (Bank Millenium) czy też zwiększenie marży kredytowej (mBank), w zamian za odstąpienie od pobrania składki z tytułu UNWW.

Więcej informacji w moim wpisie, także treść wyroków w sprawie UNWW:

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i mBank, czyli kolejna klauzula niedozwolona w umowach kredytowych CHF (cz. 3)

O tym, że sądową batalię z bankiem w sprawie UNWW można wygrać, przekonuje nas ostatni wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów, sygnatura akt: I C 2565/13. Sąd w uzasadnieniu klarownie wskazał na abuzywność zapisu umowy dotyczącego UNWW, cyt.:

,,Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie pozwany zawarł klauzulę, która zakładała zobowiązanie kredytobiorców do ustanowienia zabezpieczenia w postaci opłacania kosztów umowy ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w określonym z góry towarzystwie ubezpieczeniowym, w określonym z góry okresie ubezpieczeniowym i w określonej z góry składce ubezpieczenia. W ocenie Sądu, rzeczą wtórną jest możliwość, którą przewidział bank w § 9 ust. 10 umowy kredytowej, stanowiący, że bank dokona zwrotu proporcjonalnej części składki za pełne miesiące kalendarzowe pozostające do końca okresu ubezpieczenia, za który składka została uiszczona. Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, że stroną przedmiotowej umowy ubezpieczenia jest jedynie bank i ubezpieczyciel. Rola powodów sprowadza się jedynie do ponoszenia kosztu objęcia ochroną ubezpieczeniową, którą objęty jest jedynie bank, będący jednocześnie jedynym jej beneficjentem.”

Samo zaś działanie banku w momencie zawierania umowy określił, cyt:

,,Kolejna kwestia, która uzasadnia stwierdzenie, iż zachowanie pozwanego banku przy zawieraniu umowy kredytowej (odnośnie zapisów dotyczących zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) było nierzetelne i nieuczciwe, odbiegając (in minus) od obowiązujących standardów, jest brak poinformowania powodów o warunkach ubezpieczenia, a w szczególności wpływu zawarcia takiej umowy na ich sytuację, a wprost, że w momencie ziszczenia się zdarzenia ubezpieczeniowego i wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz banku (strony umowy) będą oni dalej zobowiązani do spłaty zaciągniętego kredytu, z tą jedynie zmianą, że na rzecz zakładu ubezpieczeń (do wysokości wypłaconego przez niego odszkodowania).”

To tylko subiektywnie wybrane fragmenty, warto zapoznać się z całością uzasadnienia, może być bardzo przydatne jeśli zdecydujecie się pozwać bank do sądu.

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie sygn. akt I C 2565/13

Zanim jednak zdecydujecie się pozwać bank zalecam odrobienie pracy domowej i przygotowanie się solidnie do procesu. Jak pokazuje rzeczywistość, w sądzie można też przegrać. W sprawie przeciwko mBankowi (sygn. akt I C 207/13) kredytobiorcy ponieśli porażkę. Czytając uzasadnienie wyroku miałem nieodparte wrażenie, że reprezentant kredytobiorców nie odrobił lekcji. Uzasadnienie tego wyroku to lektura obowiązkowa! Pamiętajcie trzeba wyłożyć kawę na ławę, zresztą jak słusznie podniósł to sąd, cyt.:

,,Sąd orzekający nie jest zaś obciążony odpowiedzialnością za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są strony. Rola sądu nie polega na wykonywaniu obowiązków procesowych ciążących na stronach. Sąd nie jest władny zarządzać dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też nie jest zobowiązany do prowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.”

I dalej

,,…Sąd podzielił stanowisko pozwanego, który podniósł, iż strona powodowa nie przedstawiła żadnych dowodów pozwalających na przyjęcie, że zapis § 3 ust. 3 umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „(…)” waloryzowanym kursem (…)nr (…)z dnia 14 września 2009 roku narusza dobre obyczaje oraz jednocześnie narusza interes powodów jako konsumentów w sposób rażący. Powodowie nie przedstawili żadnych dowodów, które by pozwoliły na stwierdzenie na czym ma polegać rażący charakter naruszenia interesów powodów. W ocenie Sądu wskazana klauzula nie stanowi klauzuli abuzywnej, a świadczenie którego zwrotu domagają się powodowie znajduje podstawę w łączącej strony zgodnej z prawem umowie, której treść była z powodami uzgadniana. Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do żądania zwrotu świadczenia.”

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie sygn. akt I C 207/13

Oba powyższe przeciwstawne wyroki zapadły w sądach rejonowych w Warszawie. Jestem ciekaw ostatecznych rozstrzygnięć Sądu Okręgowego, gdzie zapewne trafiły ww. sprawy.

Doczekaliśmy się także pierwszego pozwu zbiorowego w sprawie UNWW. Pozwany został Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank) we Wrocławiu. Pozew w postępowaniu grupowym został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu pod sygnaturą I C 704/14. W tym przypadku przyjdzie nam pewnie poczekać na wyrok w pierwszej instancji jakieś 2-3 lata :-)

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najnowszych wpisach na blogu możesz zapisać się do newslettera (po prawej stronie ekranu) albo dołącz do pozwałemBank na facebook’u!

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl. Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.

Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop
 • Kciuk.pl
 • email

34 myśli nt. „UNWW ciąg dalszy…. Jedna wygrana, jedna przegrana i pierwszy pozew zbiorowy.

 1. Cześć. Czy znalazł ktoś w sieci wzór pozwu o zapłatę w sprawie UNWW? Chcę najpierw takie pismo do banku wystosować a jak odpałują to do prawnika.

 2. OTO ODPOWIEDŹ MBANKU na reklamację UNWW
  CO MYŚLICIE?

  odpowiadając na złożoną reklamację REK658730959 dotyczącą stosowania przez mBank klauzul abuzywnych wyjaśniam, że klauzule objęte wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24.08.2012 r. (sygn. akt AmC 2600/11) podtrzymanym przez wyrok Sądu Apelacyjnego (sygn. akt VI ACa 1521/12). nie zostały wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Tym samym, nie może on stanowić podstawy do powoływania się na niedozwolony charakter postanowienia zawartego w § 3 ust. 3 Umowy kredytowej. Podnoszę, że wskazana przez Pana klauzula, która została wpisana do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 1797 dotyczyła postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Lukas Bank S.A. w sprawie o sygn. akt XVII AmC 624/09. Sąd w uzasadnieniu wyroku w powołanej sprawie nie zakwestionował istoty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i podniósł, że celem zobowiązania konsumenta do zwrotu kosztu składki jest zrekompensowanie bankowi kosztów ubezpieczenia chroniącego bank przed ryzykiem związanym z brakiem spłaty kwoty wymaganego wkładu własnego. Sąd uznał, że niedozwolony charakter tego postanowienia polega wyłącznie na tym, że bank pobierał opłatę za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego za okres przypadający po dokonaniu przez konsumenta spłaty wymaganego wkładu własnego, a więc za okres w którym nie występuje już podwyższone ryzyko banku.

 3. Jeśli znają Państwo prawnika, który prowadził sprawę dot. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko mbank we Wrocławiu, proszę o kontakt do niego.

   • Sygn. akt: I C 175/14 a sprawa trafiła do SO ze względu na wartość sporu. Wniosłem o uznanie postanowień umowy za klauzule niedozwolone z jednoczesnym przeliczeniem kredytu a także uznania UNWW jako że ja byłem ubezpieczony a nie o zwrot składki. Gdybym wniósł do Sądu o zwrot składki to pomimo tego że Bank wprowadził mnie w błąd z tym ubezpieczeniem to nadal po wypłaceniu odszkodowania musiał bym spłacać dodatkowo Ubezpieczalnię. To tak jakbym płacił ubezpieczenie OC i po spowodowaniu wypadku musiał zwrócić ubezpieczycielowi wypłacone przez niego ubezpieczenie.
    Pozdrawiam.

    • Witaj Tomasz. Ja walczę ws. UNWW z Millennium. Czy ty wystąpiłeś do sądu ws. UNWW bo już nie łapię?Na jakim etapie jest sprawa?Przygotowuję się do sądu i zbieram wszelkie inf. Jak możesz to napisz na mjust@autograf.pl Pozdrawiam Marcin.

    • Panie Tomaszu
     Moim katem też jest BPH. Rozważam możliwość sowich korków prawnych, więc szukam też informacji wśród innych oszukanych. Czy może mi Pan pomóc (informacyjnie) wskazując mocne i słabe strony…po prostu przedstawiając mi szczegółowo Pana sprawę (oczywiście po zaślepieniu danych osobowych, kwot, adresów, i innych danych, które mogłyby Pana w jakiś sposób ujawnić/upublicznić! Te różne szczegóły są bardzo ważne, a wolałbym być jak najmocniej przygotowany do walki banksterem.
     Pozdrawiam
     Mariusz

   • Pani Ann_7777, Czy Pan Tomasz odezwał się do Pani po Pani wiadomości ze stycznia ubiegłego roku? Ja też szukam pomocy najlepiej u osób, które jakąś ścieżkę postępowania z BPH już przeszły, bo to ten sam bank co w moim przypadku. A może u Pani coś się ruszyło w tym kierunku przez rok?

    Pozdrawiam
    Mariusz

 4. witam serdecznie,
  jestem po rozmowie z prawnikiem koleżanki, której prowadzi spor o UNWW z Millenium, z którym wiąże mnie też cyrograf do końca życia i uwaga- jego zdaniem POZEW GRUPOWY W TYCH SPRAWACH TO POMYŁKA. Wiadomo każdy prawnik mówi pod siebie, ale facet przedstawił rzeczowe argumenty
  1. pozew zbiorowy MOŻE TOCZYĆ SIĘ LATAMI(przykład Mbank), tutaj z uwagi na występujące już porażki innych nabitych konieczne jest przesłuchanie strony powodowej, nadto bank będzie torpedował postępowanie i zażąda przesłuchania stron i świadków co przy udziale setek osób spowoduje, iż proces będzie trwał po wsze czasy, (sprawa koleżanki zamknie się w niecałym roku, a grupówka chyba się nawet nie zacznie)
  2. przy pozwie zbiorowym powód nie otrzymuje indywidualnego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego co przy kwocie dochodzonej 10 000 zł wynosi 2400 zł. PRZY POZWIE ZBIOROWYM KASA NA PRAWNIKA NIE PODLEGA ZWROTOWI OD BANKU. Przy pozwie indywidualnym zwrot kasy zasądzonej od banku może pokryć wydatki na prawnika, albo je przewyższyć z górką. Od mojej kumpeli wziął 750 zł za sprawę.
  3. Przyłączyć do zbiorówki od kursu sprzedaży też mi odradził bo w prawdzie nie jesteśmy w USA, ale sądy i tak będą kierowały się rozstrzygnięciem zbiorówki w indywidualnych sprawach, zastrzegł tylko, że muszę przerwać przedawnienie przez wniosek o ugodę (podobno kosztuje 40 zł). Można także wszcząć indywidualną sprawę.
  Biorąc powyższe pod uwagę chyba należy uznać, że pozew zbiorowy to interes przede kancelarii (kilka tysięcy klientów w jednej sprawie) ale nie do końca ma sens w każdej sprawie. Mnie odesłał do czasu rozstrzygnięcia sprawy kumpeli, ma się zakończyć przed końcem roku.
  Pozdrawiam, powiadomcie innych, może rzeczywiści nie ma sensu wyskakiwać z 2500 zł bez możliwości obciążenia kochanego banku.

 5. Mam kredyt w złotówkach. 5 grudnia zaniosłem do banku pismo z wezwaniem od odstąpienia od naliczania opłaty za UNWW. Wzór znalazłem gdzieś tutaj na stronie – na końcu jest zastrzeżenie, że nie zgadzam się na pobór tej opłaty z jakiegokolwiek konta. Do dzisiaj nie dostałem jeszcze odpowiedzi, ale zostałem powiadomiony SMSem i mailem, ze opłata zostanie pobrana 31 grudnia. Czy to zastrzezenie, ze nie zezwalam na pobranie tej opłaty z mojego konta ma jakąś moc prawną czy kompletnie nie ma znaczenia? Czy najpierw nie powinienem dostać od nich odpowiedzi na pismo?

 6. Witam wszystkich mam pytanie chce pozwać mbank i proszę bardzo o rade jak to zrobić jakie są koszty nie wiem czy mnie stać,może ktoś kto mam prawnie do czynienia mógł bym mnie na kierować jakoś podpowiedzieć,bardzo o to proszę,sprawa dotyczy starego portfela w mbanku z roku 2005(czy to nie będzie już przedawnienie ? )

  Nieprawidłowy zapis w umowie o kredyt hipoteczny z dnia 18.02.2005,paragraf 11dotyczący oprocentowania kredytu – oprocentowanie narzucone przez Bank a nie liczone w oparciu o stawkę LIBOR- marża.

 7. Witam, czy ktoś wie która to kancelaria wygrała sprawę o UNWW z mbankiem w Sądzie Okręgowym Wawa Mokotów sygn. akt I C 2565/13. Jak wygrali to wiedzą jak się do tego zabrać i wygrać ponownie. Nie ma sensu wyważać raz otwartych drzwi, szczególnie że już czytałem że inna kancelaria taką samą sprawę przegrała bo popełniła błędy!

 8. Witam serdecznie wszystkich oszukanych….
  Jeśli ktoś wygrał sprawę z mbankiem i ma dobrego prawnika lub kancelarię…to bardzo proszę podajcie…. :)

 9. Pozew napisałem. Szkoda, że nie ma zarejestrowanej klauzuli ale wyrok jest prawomocny. mam dwie pobrane raty. Z odpowiedzi na wezwanie Mbank napisał, że w sumie to Sądy nigdzie nie zakwestionowały samego zawierania takich form zabezpieczenia ale co do zasady tylko niejasność zapisów. fakt jest taki, że Sąd Apelacyjny faktycznie w uzasadnieniu tak wskazał. Nic muszę przetrawić jeszcze parę kwestii i w poniedziałek składam.

 10. Kancelaria Prawna KOzłowski Śmigieelska i Wspólnicy – do 13 lutego można sie zgłaszać jeśli ktoś chce dołączyć sie do pozwu zbiorowego przeciwko mbank!

 11. Witam,
  mam pytanie – czy mogę się ubiegać od odstąpienia przez mBank (Bre) od UNWW jeśli mam umowę w złotówkach? Na blogu wszędzie jest temat dotyczący CHF i nie wiem czy tak samo ma to zastosowanie do mojej umowy z bankiem.

 12. istotna jest treść klauzuli i to czy była negocjowana indywidualnie, niż to czy w jakiej walucie kredyt, tak powiedział mój prawnik, który walczy o UNWW

Odpowiedz na „TomaszAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>