UOKiK, mBank i klauzula indeksacyjna: zawiadomienie o zbiorowym naruszeniu praw konsumentów czyli test na sprawność urzędu.

uokik150_150UOKiK w swoim raporcie dotyczącym spreadów (wrzesień 2009, dostępny na stronach UOKIK) poświęcił też uwagę klauzulom indeksacyjnym (strony 18 – 20 raportu), według których banki przeliczają kwotę kredytu ze złotych polskich na walutę waloryzacji kredytu oraz rat kredytowych z waluty waloryzacji na walutę spłaty kredytu.  W swoim raporcie UOKiK analizuje praktykę banków w zakresie realizacji zaleceń rekomendacji S (II), w tym zapis BRE Banku S.A. (obecnie mBank S.A.), cyt.:

,,O ile w okresie wcześniejszym wzorce umowne wskazywały jedynie, że bieżące kursy walutowe będą zamieszczane w tabeli kursów danego banku, to aktualnie oferowane wzorce niektórych banków (Getin Bank S.A., BRE Bank S.A., Nordea Bank Polska S.A., Polska Kasa Opieki S.A.) odwołują się do ogólnych zasad, jakimi może kierować się bank przy ustalaniu wspomnianych kursów.”

W dalszej części raportu stanowisko UOKiK co do wspomnianej praktyki jest zdecydowanie negatywne, cyt.:

,,Zdaniem  Prezes  UOKiK  formułowanie  postanowień  wzorców  dotyczących  ustalania  kursów  walut,  bądź  w  ten  sposób, że  odsyłają  one  w  swej  treści  do  tabel  kursowych  bez  wskazania dyrektyw  jakimi  może  kierować  się  bank  przy  ustalaniu  kursów  bądź  przy  sformułowaniu  takich  zasad  w  sposób  ogólny ,  zastrzegający  na  rzecz  banku  możliwość  wprowadzania uznaniowych  zmian,  należy  ocenić  negatywnie. „

Dla przypomnienia jeszcze tylko dodam treść klauzuli mBanku, do której ustosunkował się w swoim raporcie UOKiK:

„Kursy  kupna/sprzedaży  walut,  jak  również  wysokość  spreadu  walutowego  wyznaczane  są   z uwzględnieniem poniższych czynników:

a) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,

b) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,

c) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,

d) płynności rynku walutowego,

e) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”

Jeden z czytelników bloga postanowił zatem zawiadomić UOKIK o zbiorowym naruszeniu praw konsumenta oraz zapytać UOKiK co zmierza zrobić z tym fantem, z uwagi na to, że mBank w dalszym ciągu stosuje klauzulę niedozwoloną. W Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. w § 3 (styczeń 2015, regulamin dostępny na stronach banku), znajduje się identyczny zapis jaki kwestionował UOKIK w roku 2009 , natomiast w § 37 regulaminu znajduje się odesłanie do zasad spłaty kredytów zawartych w umowach kredytowych mBanku, cyt.:

,,Wysokość każdej raty odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej kredytu waloryzowanego kursem przyjętej waluty określona jest w tej walucie, natomiast jej spłata dokonywana jest w sposób wskazany w Umowie kredytu….”

Odesłanie w regulaminie kieruje nas do umowy kredytowej, a konkretnie do klauzuli mBanku wpisanej do rejestru klauzul niedozwolonych (numer wpisu 5734, wyrok SOKiK, XVII AmC 1531/09):

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50″

Ta klauzula niedozwolona znajduje się we wszystkich umowach kredytowych mBanku waloryzowanych kursem walut. Czy UOKiK pokaże pazury i zabierze się za bankozaura…? Mamy rok 2015….. najwyższa chyba pora….? O  efektach zawiadomienia oraz stanowisku UOKIKu zostaniecie oczywiście powiadomieni. Więcej na temat klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych) znajdziesz w moich wpisach:

 1. Sąd Najwyższy: Można unieważnić klauzule walutowe w kredytach hipotecznych !!! 
 2. Pozew zbiorowy przeciwko Bankowi Millenium? Zbiera się kolejna grupa na bank !!! 
 3. Spread – BRE Bank/mBank przegrywa w sądzie!!! Kolejna klauzula niedozwolona.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najnowszych wpisach na blogu możesz zapisać się do newslettera (po prawej stronie ekranu) albo dołącz do pozwałemBank na facebook’u!

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl. Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.

 
 

Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop
 • Kciuk.pl
 • email

12 myśli nt. „UOKiK, mBank i klauzula indeksacyjna: zawiadomienie o zbiorowym naruszeniu praw konsumentów czyli test na sprawność urzędu.

 1. A dzisiaj takie info na stronie mBanku po zalogowaniu na konto:

  Informacja dotycząca oprocentowania kredytu hipotecznego

  Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją na rynkach, bank obniży oprocentowanie kredytów z tzw. starego portfela w CHF. O terminie i zakresie zmian poinformujemy w odrębnym komunikacie – do 15.02.2015 roku.

 2. Chyba przeczytałem już wszystko i wszystkie możliwe komentarze dot. klauzul abuzywnych, również wyroki z uzasadnieniami a jakoś nigdzie nie znalazłem stosunkowo prostych informacji:
  1) czym Banki uzasadniają całkowitą ignorancję w stosunku do polskiego prawa, bo przecież te zapisy nadal istnieją w umowach kredytowych?
  2) kto i jakie czynności powinien podjąć w stosunku do Banków za rażące naruszenie prawa w tej kwestii.
  3) co powinien zrobić kredytobiorca by zmusić / wyegzekwować działanie zgodne z prawem.
  Po co kredytobiorca ma iść do sądu?
  Sąd już uznał te zapisy jako abuzywne i nieobowiązujące stron umowy.
  NO I CO? – NO I NIC.
  Kto pociągnie do odpowiedzialności Banki za niestosowanie się do prawomocnych wyroków sądu?

  Czegoś tu nie rozumiem, no bo jak, ktoś posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami a zostanie zatrzymany w czasie kierowania autem, to zgodnie z polskim prawem zostanie skazany za „niestosowanie się do prawomocnego wyroku sądu” i jest to przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.
  No chyba, że się mylę, to proszę o sprostowanie.
  A TU – BEZPRAWIE!

 3. Jak wygląda sprawa tzw. klauzuli indeksacyjnej, w sytuacji gdy chcąc uniknąć „wymiany” waluty po kursie mBanku podpisałem aneks i samodzielnie przelewam do banku CHF?

  Czy mój kredyt jest dalej kredytem indeksowanym i można by uznać że dokonywane przeze mnie wpłaty winny byc zaliczone jako złotówkowe przy aktualnym kursie CHF/PLN ?

 4. Przyłączam się do powyższego pytania a przy okazji, dodaję swoję.

  Biorąc przykładowo 500K zł bank przeliczył kredyt wg swojej tabeli, załóżmy po kursie 2,36. Łatwo licząc otrzymałem w zaokrągleniu 212K chf. Gdybyśmy do przeliczania jednak wzięli kurs średni NBP czyli 2,42 kredyt automatycznie zmniejszyłby się do 207K chf. Czyli stosując zakazaną obecnie klauzulę indeksacyjną bank na dzień dobry dorzucił mi 5K chf. Czy dobrze rozumuję?

 5. Dokładnie o tym samym myślałem. Co więcej podpisując aneks „przewalutowania” bank nie był mi w stanie odpowiedzieć na po jakim kursie nastapi przewalutowanie kredytu. Ustalony był jedynie dzień oraz data i godzina 14:50 tabeli kursowej mBanku. A gdyby tak w tym dniu nastąpiło załamanie się kursu CHF, i w tabeli mBanku wyświetlił by się o 14:50 kurs 1,50PLN za 1 CHF. Czy to znaczyło by że mogli by mnie „ubrać” w jeszcze większą ilość CHF ? W tamtym okresie wydawało mi się to trochę nie fair. A ustalenie ilości CHF do spłaty kojarzyło mi się bardziej z ruletką na jaki kurs akurat trafię.

 6. Przy braniu kredytu nikt, słownie NIKT, z bankierów/doradców/konsultantów/itp. nie informował kredytobiorcy, że kurs CHF jest SZTUCZNIE utrzymywany/broniony przez bank szwajcarski. Oznacza to, że kredyty były udzielane w oparciu o fałszywe informacje. Ryzyko walutowe to co innego niż sztuczny kurs waluty nie poparty warunkami rynkowymi. Teraz wszyscy podkreślają, że nagle, niespodziewanie bank szwajcarski uwolnił/przestał bronić kursu CHF!! Co to znaczy? Kredyty były udzielane w oparciu o fikcję, a nie rzeczywistość. Powtarzam, żaden bankier o tym nie informował klientów! Trzeba tylko to uświadomić sądom.

 7. W 2007 roku wzięłam kredyt w CHF w mBanku wysokości 260 000 zł. W umowie znajdują się klazule dotyczące dowolności w ustalaniu przez bank kursu sprzedaży franka oraz ubezpieczenia niskiego wkładu, które zostały wyrokiem sądu uznane za zakazane. W związku z tym mam pytanie do osób, które taką sprawę wygrały już w sądzie.
  Czy sąd oprócz wykreślenia z waszej umowy zakazanych klazul zasądził nowe warunki umowy?
  Czy nowa umowa zawarta jest w zł czy we CHF? Jak franki to po jakim kursie? Jak wygląda teraz spłata?
  Czy bank nakazał zapłatę różnic kursowych wraz z odsetkami ? Od którego momentu są liczone?

  Z góry dziękuję

 8. Prawo pozwala Prezesowi UOKIK nalozyc kary finansowe na bank oraz na czlonkow Zarzadu! Wg art 108 ust 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za niestosowanie sie do wyroku sadu w sprawie o naruszenie interesow konsumenta (a na mocy takiego wyroku klauzula dot przeliczania rat na CHF przez BRE zostala uznana za niedozwolona – patrz wyroki SOKiK oraz Sadow Apelacyjnych i Sadu Najwyzszego w tej sprawie), Prezes UOKiK może nałożyć na członków Zarządu banku karę w wyskokości do 50x przeciętne wynagrodzenie, a więc obecnie ok 190 tys na głowę. Poza tym może nałożyć karę oraz za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku odsetki na bank!
  DO DZIEŁA PANIE PREZESIE UOKIK!!!!!!!!!!!!
  Niech pan korzysta z prawa, a nie zajmuje się robieniem marketingowych rankingów banków, co zrobią z ujemnym LIBORem!!!
  Proponuję, żeby każdy czytający wysłał krótkiego maila albo pismo do prezesa UOKiK informujące, czy bank stosuje dalej klauzulę niedozwolona w jego przypadku, przywołując, że znajduje się ona w Rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK pod nr 5743 http://uokik.gov.pl/rejestr/ oraz wnioskując o ukaranie banku, jeżeli ten uchyla się od wyroku sądu!!!! A jeżeli Pan Prezes UOKiK nie podejmie działan, to są sądy i prokuratura – można donieść i na niego oraz szukać drogi odszkodowania za jego ew zaniechanie!!!

 9. Chciałem zapytać w jaki sposób należy inerpretować spłatę mojego kredytu indeksowanego, kiedy raty pobierane są z konta CHF.
  Czyli w jaki sposób zmniejsza się moje saldo złotowe gdy bankowi spłacam bezpośrednio w CHF.

  Utrzymuję bowiem, że pomimo „przewalutowania” kredyt w dalszym ciągu pozostał złotowy, natomiast na podstwie aneksu i ustawy antyspreadowej nabyłem mozliwość i spłacam w walucie CHF.

  Czy w takim przypadku należało by rozliczyć moje wpłaty w CHF po śrenim kursie NBP na dzień każdej ze spłaconych rat ?

 10. wg. jakiego kursu należy rozliczyć nadpłacone raty kredytu indeksowanego do CHF, spłacanego bezpośrednio w CHF w przypadku standardowego kredytu hipotecznego mBanku z klauzula niedozwoloną ??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>